Förmedlingsprocessen fastighetsmäklare

Många tycker att mäklare vid bostadsförsäljning är onödiga och väjer att försöka sälja privat istället via en annonssida som Blocket. Visst kan man tycka att de ibland tar väldigt mycket betalt för sina tjänster men mycket kan faktiskt gå fel vid en fastighetsförmedling. Processen har två parter som båda ska bli nöja samtidigt som alla bestämmelser efterföljs. Det kan vara en svår balansgång att få till. En bra fastighetsmäklare med integritet måste kunna avråda en spekulant från att köpa en viss fastighet. Det är extra viktigt om det finns barn i familjen. En av medarbetarna här på Lekrymden håller just nu på att utbilda sig till mäklarassistent och börjar få grepp om hur förmedling går till. Rätt kund till rätt säljare är av stor betydelse, särskilt om det handlar om en lite mindre marknad där det inte finns flera dussin spekulanter på varje objekt.

(Visited 1 times, 1 visits today)