Underhåll av Lekland

En av de viktigaste sakerna som en ägare till lekland har att tänka på är säkerheten. Kontroll av hoppborgar och annat ska ske varje dag och kontinuerligt underhåll är obligatoriskt. Emellanåt måste leksaker bytas ut och finns inte kontanter vid tillfället som det måste ske finns det lån på 15000 som man kan ta snabbt och enkelt. Som företagare är det a och o att hålla standarden på leklandet på topp. Den konkurrens som råder mellan olika lekland gör att fräscha leksaker, säkra hoppborgar och annat blir ännu viktigare. Det här är förstås bara positivt för alla de barnfamiljer som besöker de olika anläggningarna och man ska som förälder kunna känna sig lugn och veta att leklandet sköts bra. Ryktet sprids snabbt också så för ägarna till lekparkerna och de olika lekställena är fortsatt popularitet helt beroende av hur leklandet sköts. Ansvaret för säkerheten är dock inte bara ägarens utan föräldrarna själva och även tillverkarna av lekredskapen är delaktiga. Leklandets personal ska vara utbildad inom första hjälpen. Barnen ska också följa de regler som gäller och det är föräldrarnas ansvar att informera barnen om det.

Ett första hjälpen-kit

(Visited 1 times, 1 visits today)